O firmě

Firma AMBO - sdružení vznikla v roce 1990 jako sdružení fyzických osob.

Od té doby působíme jako informační centrum v oboru zajištění ochrany majetku a osob, zároveň jako organizátor konferencí, seminářů a doprovodných programů výstav z tohoto oboru. Při této činnosti velmi těsně spolupracujeme s bezpečnostními složkami, pojišťovnami a odbornými časopisy.

AMBO průběžně udržuje databáze výrobků, výrobců, distributorů a montážních firem, které pracují v tomto oboru. Zájemcům podáváme informace z těchto databází a poskytujeme je buď jednotlivě anebo formou pravidelně vydávaných sborníků.

Našimi klienty jsou například Úřad vlády, NBÚ, BIS, Policie ČR, Policie SR, Finanční ředitelství, ČNB, komerční banky, Česká asociace pojišťoven i jednotlivé pojišťovny, Česká pošta, Český Telecom, městské policie, střední a vysoké civilní i vojenské školy, významné průmyslové a energetické podniky, zdravotnická zařízení.

Můžeme se pochlubit zejména neustálou aktuálností databází, organizačním zabezpečením a odbornou úrovní konferencí a seminářů. Ty jsou již několik let pořádány pod názvem SAFETY v České i Slovenské republice. Rovněž je velmi dobře hodnocena možnost prezentace novinek na těchto seminářích formou výstavek a krátkých firemních prezentací.

Díky těmto zkušenostem a výsledkům si naši spolupráci vyžadují společnosti jako INCHEBA, Veletrhy Brno a další při přípravě veletrhů a výstav bezpečnostní techniky.

Od roku 1995 zajišťuje činnost ve Slovenské republice samostatná pobočka AMBO Slovakia.

V roce 1996 jsme obdrželi cenu za jakost CZECH MADE jako první v kategorii služeb. Toto ocenění jsme obhájili i v následujících letech.

V roce 2002 jsme získali ocenění Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) za zásluhy o rozvoj bezpečnostního průmyslu.