Přihláška na konferenci - Objektová a kybernetická bezpečnost-Technologie a produkty objektové bezpečnosti-Zásady skartaceorganizace, firma
DIČ
adresa + číslo popisné
město
PSČ
kontaktní osoba
e-mail
telefon fax
bankovní spojení
 

druh vložného

počet
cena 
 
Vložné za osobu1800,- Kč 
Snížené vložné - uhrazené do 10.9.20201500,- Kč 
Vložné pro členy AGA,AZKS, a veřejnou správu - uhrazené do 10.9.20201200,- Kč 
Vložné pro firmyse smlouvou a AMBO, a školy - uhrazené do 10.9.20201000,- Kč 
Vložné za třetího a další účastníky500,- Kč 
Vložné pro členy ČKAIT - uhrazené do 31.8.2020800,- Kč 
 
0,- Kč
  Tuto částku zasíláme na Váš účet 43-0630120277 / 0100.
Jako variabilní symbol uvedeme naše IČO.
 
Žádáme o vystavení certifikátu ČKAIT ano
 
jména účastníků
poznámky, dotazy
Sem prosím napište číslo 9: