Přihláška na konferenci -organizace, firma
DIČ
adresa + číslo popisné
město
PSČ
kontaktní osoba
e-mail
telefon fax
bankovní spojení
 

druh vložného

počet
cena 
 
Vložné za osobu3000,-  
Snížené vložné - uhrazené do 31.8.20182000,-  
Vložné pro členy ČKAIT, ČKBS, AGA, AZKS, KPKB - uhrazené do 31.8.20181500,-  
Vložné pro firmy se smlouvou s AMBO, pro veřejnou správu a školy - uhrazené do 31.8.20181000,-  
Vložné za třetího a další účastníky500,-  
Vložné za třetího a další účastníky - uhrazené do 31.8.2018250,-  
Prezentace firmy s 5 minutovým referátem6000,-  
dtto pro firmy se smlouvou s AMBO3000,-  
 
0,-
  Tuto částku zasíláme na Váš účet 43-0630120277 / 0100.
Jako variabilní symbol uvedeme naše IČO.
 
Žádáme o vystavení certifikátu ČKAIT ano
 
jména účastníků
poznámky, dotazy
Sem prosím napište číslo 2: