Přihláška na konferenci - Projektování staveb z pohledu zásad prevence kriminality + GDPRorganizace, firma
DIČ
adresa + číslo popisné
město
PSČ
kontaktní osoba
e-mail
telefon fax
bankovní spojení
 

druh vložného

počet
cena 
 
Vložné za osobu3000,- Kč 
Snížené vložné - uhrazené do 31.8.20182000,- Kč 
Vložné pro členy ČKAIT, ČKBS, AGA, AZKS, KPKB - uhrazené do 31.8.20181500,- Kč 
Vložné pro firmy se smlouvou s AMBO, pro veřejnou správu a školy - uhrazené do 31.8.20181000,- Kč 
Vložné za třetího a další účastníky500,- Kč 
Vložné za třetího a další účastníky - uhrazené do 31.8.2018250,- Kč 
Prezentace firmy s 5 minutovým referátem6000,- Kč 
dtto pro firmy se smlouvou s AMBO3000,- Kč 

publikace

počet

cena
 
 
Kamerové bezpečnostné systémy x 300,- Kč
Katalog firem a služeb- trvalý odběr (2x ročně)-verze knižní x 140,- Kč
Katalog firem a služeb - 4/2018 verze knižní x 200,- Kč
Katalog produktů - trvalý odběr (2x ročně) - verze knižní x 140,- Kč
Katalog produktů - 4/2018- verze knižní x 200,- Kč
Oba katalogy na 1 CD - trvalý odběr (2x ročně) x 140,- Kč
Oba katalogy 4/2018 na 1 CD x 200,- Kč
Příručka zabezpečovací techniky upravené 3. vydání x 300,- Kč
 
0,- Kč
  Tuto částku zasíláme na Váš účet 43-0630120277 / 0100.
Jako variabilní symbol uvedeme naše IČO.
 
Žádáme o vystavení certifikátu ČKAIT ano
 
jména účastníků
poznámky, dotazy
Sem prosím napište číslo 4: