Zájem o uvedení v katalogu (o změnu)


Zařazení do katalogu firem a služeb – databáze provedeme při splnění těchto podmínek:

  • jste firma či instituce pracující v oboru ochrany majetku, osob a informací - bezpečnostním průmyslu
  • uzavřete s námi Smlouvu o spolupráci (49.5kB)
  • vyplníte a odešlete registrační list
Poté, co obdržíme Váš registrační list, zašleme Vám námi potvrzenou Smlouvu o spolupráci, nejčerstvější vydání katalogu firem a katalogu produktů a fakturu.
Po obdržení Vámi podepsané smlouvy a uhrazení faktury Vás neprodleně zařadíme do databáze a na tyto internetové stránky.



Vyplňte prosím tento registrační list:

Máme zájem o: zařazení do katalogu
změnu údajů o naší firmě v katalogu

Informace pro uvedení v katalogu

název firmy - fyzické osoby
kontaktní osoba
ulice, číslo
město, PSČ

tel.
fax
e-mail
www

členství v

pobočky v krajích
  PHA      
      PL  
  KV    ÚL  
  LB    HK  
  PU    VY  
  JM    OL  
  MS    ZL  
  SR    jiné  

certifikáty   CI - Certifikační institut
  CM - Czech Made
  ČAP - registrováno CI ČAP
  IO AGA - inspekční certifikát IO AGA
  ISO - ISO 9001/ISO 9002
  ISO 13483 - ISO 13483:2012
  ISO 13485 - pro vývoj, výrobu a prodej aktivních neimpl. zdrav. prostř.
  ISO 14001 - ISO 14001
  ISO 27001 - ISO 27001:2014
  ISO 9001 - pro vývoj,výrobu a prodej EPS
  ISO 9001:2009 - ISO 9001
  NBÚ - certifikát/potvrzení NBÚ
  OHSAS 18001 - OHSAS 18001
  PAVUS - certifikáty PAVUS

uvádět v katalogu roční obrat
roční obrat v mil. Kč <5
5-10
10-20
20-50
50-100
100-200
>200

uvádět v katalogu počet zaměstnanců
počet zaměstnanců <5
5-10
10-20
20-50
50-100
100-200
>200

Pobočky v krajích


Systémy a zařízení

vývoj výroba projekce montáž servis obchod
mechanická
elektronická
ostatní

Podrobná specifikace   A - automatizace
  ACS - přístupové systémy
  AE - elektronické zabezpečení vozidel
  AM - mechanické zabezpečení vozidel
  ATP - Asistivní technologie a produkty
  BA - bezpečnostní analýzy
  BD - bezpečnostní dveře
  BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  CCTV - kamerové systémy
  CZ - certifikace-zkušebnictví
  DATSIT - Datové sítě
  DEPS - Depotní systémy
  DS - detektivní služby
  EPS - elektrická požární signalizace
  F - fólie bezpečnostní
  FO - fyzická ostraha
  FOROZN - Forenzní označování předmětů
  FVE - Fotoelektrické elektrárny
  IB - Informační bezpečnost
  ID - Identifikační karty
  IMP - Instalační materiál a pomůcky
  IS - Integrované systémy
  M - mříže
  MATM - správa bankomatů
  OD - ochrana dat
  OZ - ochrana zboží
  P - perimetrická ochrana
  PA - veřejné ozvučení
  PCO-P - provoz PCO
  PCO-V - vlastní výjezdové skupiny
   - Poradenská činnost
  PD - protipožární dveře
  PO - Požární ochrana
  POJ - pojišťovnictví
  POO - prostředky osobní ochrany
  PP - převozy peněz
  PZTS - elektrická zabezpečovací signalizace
  R - revize
  S - skla bezpečnostní
  SHZ - stabilní hasicí zařízení
  SK - Strukturovaná kabeláž
  SZA - Soudní znalci a auditoři
  T - trezory
  UPS - UPS
  V - vzdělávání
  VV - Výstroj a výzbroj
  ZH - zpracování hotovosti
  ZJ - zdrojové jednotky
  ZS - zámkové systémy

doplňující informace, poznámka (specifikaci dalších činností, např. přepěťová ochrana, zál. zdroje, počítačové sítě; zastupované zahraniční firmy aj.)


Informace pro fakturaci

název firmy - fyzické osoby
IČO
DIČ
ulice, číslo
město, PSČ
bankovní spojení

Sem prosím napište číslo 5:


Souhlas ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:
Souhlasíme, aby AMBO, sdružení IČO 13790218 zpracovával uvedené údaje pro účely evidence, účetnictví a zasílání informací.