Specifikace činností

Aautomatizace
ACSpřístupové systémy
AEelektronické zabezpečení vozidel
AMmechanické zabezpečení vozidel
ATPAsistivní technologie a produkty
BAbezpečnostní analýzy
BDbezpečnostní dveře
BOZPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCTVkamerové systémy
CZcertifikace-zkušebnictví
DATSITDatové sítě
DEPSDepotní systémy
DSdetektivní služby
EPSelektrická požární signalizace
Ffólie bezpečnostní
FOfyzická ostraha
FOROZNForenzní označování předmětů
FVEFotoelektrické elektrárny
IBInformační bezpečnost
IDIdentifikační karty
IMPInstalační materiál a pomůcky
ISIntegrované systémy
Mmříže
MATMspráva bankomatů
ODochrana dat
OZochrana zboží
Pperimetrická ochrana
PAveřejné ozvučení
PCO-Pprovoz PCO
PCO-Vvlastní výjezdové skupiny
Poradenská činnost
PDprotipožární dveře
POPožární ochrana
POJpojišťovnictví
POOprostředky osobní ochrany
PPpřevozy peněz
PZTSelektrická zabezpečovací signalizace
Rrevize
Sskla bezpečnostní
SHZstabilní hasicí zařízení
SKStrukturovaná kabeláž
SZASoudní znalci a auditoři
Ttrezory
UPSUPS
Vvzdělávání
VVVýstroj a výzbroj
ZHzpracování hotovosti
ZJzdrojové jednotky
ZSzámkové systémy