pozvánka - Objektová a kybernetická bezpečnost-Technologie a produkty objektové bezpečnosti-Zásady skartace

Program:

 

** Objektová a kybernetická bezpečnost-výklad k vyhlášce č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti

  JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR

** Technologie a produkty objektové bezpečnosti jako předpoklad zvýšení kybernetické bezpečnosti

  Ing. Richard Sobotka, YATUN, s.r.o.

  Mikuláš Melena, M connections, s.r.o.

  Ing. Martin Ochozka, TGB entrance, s.r.o. 

** Zásady  skartace dokumentů a el. nosičů dat, vyhl. č. 85/2019 Sb. O archivnictví a spisové službě

  Ing, Martin Fialka, expert na ochranu dat a informací

Soubory ke stažení:
Program.docx, Velikost: 16 kB

Tisknout: