Zkušebny, certifikační orgány

ARIMO ČR -Agent. rozvoje informatiky-zkušebna techn.prostředků střežení (dříve VTÚE, nyní ZTPS))
CECertifikát shody
CICertifikační institut
CSICentrum stavebního inženýrství
ČTÚČeský telekomunikační úřad
EVPÚEVPÚ Nová Dubnica
FTZÚAZL 210 Ostrava
GBGiordano Bruno
HZSŘeditelství Hasič. záchr. sboru
IKATESIKATES
ISO 14001ISO 14001
ISO 9001ISO 9001
ISO 9002ISO 9002
ITCITC
LITESZLABO AZL LITES, a.s., č. 1140
LPCLPC
LPCBcertifikační orgány a zkušebny BRE (GB)
LTLignotesting, Bratislava
MDMinisterstvo dopravy
NBÚNárodní bezp. úřad ČR
PAVUSPožární atestační a výzk. ústav
TAPTESTALARM Praha, AZL 1172 - zkušebna EZS
TESTCOMZkušebna spojů
TTTREZOR TEST - AZL 1095 - zkušebna mechanických zábran
TÜVcertifikační orgány a zkušebny TÜV (D)
TZÚSAO č. 204 TZÚS Praha, s. p.
ÚVMVÚstav pro výzkum motorových vozidel
VdScertifikační orgány a zkušební sdružení Něm. poj.
VTÚEVoj. tech. ústav elektroniky (později ARI, nyní ZTPS)
VTÚPVVoj.tecn. ústav pozemního vojska Vyškov
VÚPSAO 227 VÚPS Praha
VÚSVýzkumný ústav spojů
ZTPSZTPS-MO-Zkušebna techn. prostř. obrany (dříve ARI,CeŘKO,VTÚE)