Katalog produktů - posuzováno PAVUS

Zpět


Číslo strany Název
55Samočinné SHZ, systém detekce a hašení jisker BS7, s nízkotlakou vodní mlhou
56Protipožární uzávěr Firesafe K90/R90
62Nasávací kouřové hlásiče VESDA
86Multisenzorový hlásič požáru / detektor výbuchu MEX-3/FAB-3
87Požární hlásič plynů hoření GSME L3/HC/HC2/F/FR
88Požární hlásiče plamene SharpExe 40/40
122Bezpečnostní dveře KAVAN MUL-T-LOCK
123Bezpečnostní a protipožární dveře AD P3 PANIK s panikovou funkcí
126Bezp. dveře BEDEX VARIO, Bezp. dveře BEDEX STANDARD
133Bezpečnostní a protipožární dveře SHERLOCK