Katalog produktů - Elektromechanické zabezpečení vozidla CONSTRUCT SAFETRONIC

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. AE
155
číslo strany název zařízení posuzováno
24 Elektromechanické zabezpečení vozidla CONSTRUCT SAFETRONIC stupeň
bezpečnosti

název výrobce: CONSTRUCT A.& D,a.s
město:
země:

distributor: CONSTRUCT A&D, a.s.
osoba: Ing. Dufek Jiří
ulice: Františkov 220
město: Velké Meziříčí
PSČ: 594 01
tel-fax: 566 522 146, 724 571 771, 566 522 157
e-mail: info@construct.cz
URL: www.construct.cz

cena:

dle platného ceníku-sdělí distributor

stručný popis a parametry zařízení:

Pro náročnější zákazníky vyvinula společnost CONSTRUCT uživatelsky komfortní typ zabezpečení, které je poloautomatické a zamyká řadící páku bez obsluhy.

PRINCIP ZAŘÍZENÍ

CONSTRUCT SAFETRONIC pracuje na elektromechanickém principu. Řídicí jednotka dává pokyn k zablokování zpětného chodu po vytažení klíčku ze zapalování. Pro odblokování řidič používá bezkontaktní čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla. Pod tímto místem se skrývá identifikační modul, který ověří oprávněného uživatele. Bez této identifikace není možno zařízení odblokovat. V interiéru není zařízení vidět, jeho umístění zná pouze majitel vozidla. Už se vám tedy nemůže stát, že opustíte auto bez zamčené řadící páky. CONSTRUCT SAFETRONIC podstatným způsobem zvyšuje komfort ovládání zabezpečení vašeho vozu a snižuje nebezpečí jeho odcizení.

SNADNÁ OBSLUHA

Pro uzamčení stačí zařadit zpětný chod „R“ (u vozů s mechanickou převodovkou) nebo polohu parkování „P“ (u vozů s automatickou převodovkou) a vysunout klíčky ze zapalování. Systém se zablokuje automaticky.

Pro odemčení se přiloží bezkontaktní čip k identifikačnímu modulu a poté se systém automaticky odblokuje.

NEZÁVISLOST A ODOLNOST

SAFETRONIC má natolik sofistikované softwarové vybavení, že zcela odstraňuje jakoukoli možnost chybné manipulace nebo nechtěného uzamčení vozidla během jízdy či při zastavení na křižovatce. K výrobě jsou používány výhradně speciální elektronické a mechanické součástky, které spolehlivě pracují v extrémních klimatických podmínkách od minus 40 až do plus 120°C. Zabezpečení SAFETRONIC odolává veškerým tepelným a chemických vlivům, použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým dusíkem. Ztížený přístup značně komplikuje případné pokusy o jeho překonání.

Mechanickou část zabezpečení SAFETRONIC tvoří masivní bezpečnostní systém, který je pevně spojen s vozidlem pomocí bezpečnostní trhacích šroubů, díky čemuž je jeho překonání prakticky nemožné. Jeho demontáž je náročná nejen na čas i vybavení, ale rovněž způsobuje značný hluk, kterým by na sebe mohl nenechavec upozornit.