Katalog produktů - Nový rad ústrední Premier Elite

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OEUZ
358
číslo strany název zařízení posuzováno TAP
78 Nový rad ústrední Premier Elite stupeň
bezpečnosti
stup. 3

název výrobce:
město:
země:

distributor: Slovak alarms s.r.o.
osoba: Ing. Skalský Štefan
ulice: Teplická 34
město: Poprad
PSČ: 058 01
tel-fax: (00421-52) 772 2729, (00421-52) 772 2275
e-mail: info@slovakalarms.sk
URL: www.slovakalarms.sk

cena:

sdělí kontaktný pracovník-distribútor je plátca DPH

stručný popis a parametry zařízení:

Rad ústrední Premier Elite

Nový rad ústrední pre malé, stredné aj veľké objekty s kompletným sortimentom expandérov, komunikátorov a príslušenstva, integrovaným prístupovým systémom, rádiovou nadstavbou Ricochet s jedinečnou technológiou Mesh siete a podporou mobilných aplikácii pre užívateľa, správcu aj technika na ovládanie a správu ústredne cez internet. Spoločná platforma pre programovanie všetkých ústrední Premier Elite zaručuje jednotnosť a kompatibilitu ústrední a príslušenstva pre celý produktový rad.

Rad zahŕňa nasledovné modely:Premier Elite 24/48/88/168 a 640Premier Elite 12/24/48-W s integrovaným rádiovým modulom bezdrôtovej nadstavby RicochetPremier Elite 12-W Live s integrovaným rádiovým modulom bezdrôtovej nadstavby Ricochet a LCD klávesnicou s čítačkou proximitných kariet

Vlastnosť/Funkcia

Premier Elite

24

48

88

168

640

Klávesnice

4

4

8

16

64

Zóny (max.)

24

48

88

168

640

Zóny na doske

8

8

8

8

0

Skupiny

2

4

8

16

64

Užívateľské kódy

25

50

100

200

500

8-zónové expandéry

2

4

8

16

64

Záznamy v denníku udalostí

500

500

1000

2000

5000

Odosielanie SMS správ

Slot pre zásuvný komunikátor

Podpora multi-formátových komunikačných protokolov

Dvojpólové zóny

 

EOL zóny

Čiastočné zapnutie

3

3/skupina

3/skupina

3/skupina

3/skupina

Programovateľné výstupy (na ústredni)

9

10

13

13

13

Vzdialená konfigurácia

Výstup na tlačiareň

Kompatibilita s konvenčnými požiarnymi snímačmi

 

EN 50131-1; EN 50131-3

G3*

G3

G3

G3

G3

PD6662 : 2010

G3*, tr. II

G3, tr. II

G3, tr. II

G3, tr. II

G3, tr. II

* - v plastovej skrinke  = stupeň 2

Ústredne Premier Elite sú certifikované v zhode s normou EN 50131 do bezpečnostného stupňa 3.