Katalog produktů - IMACHECK-ONLINE EVIDENČNÍ A DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESV
103
číslo strany název zařízení posuzováno CE
41 IMACHECK-ONLINE EVIDENČNÍ A DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM stupeň
bezpečnosti

název výrobce: IMA, s.r.o.
město: Praha
země: ČR

distributor: IMA, s.r.o.
osoba: Ing. Bárta Jiří
ulice: Na Valentince 1003/1
město: Praha 5
PSČ: 15000
tel-fax: 251 081 097, 251 081 066
e-mail: ima@ima.cz
URL: www.ima.cz

cena:

dle platného ceníku-distributor je plátce DPH

stručný popis a parametry zařízení:

IMACHECK je online evidenční a docházkový systém využívající mobilní telefony s NFC (Near Field Communication) rozhraním a připojením k internetu. Události se zaznamenávají formou čtení bezkontaktních karet nebo přívěšků telefonem.

Pro provoz potřebuje uživatel alespoň jedno mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet) s NFC funkcí a datovým připojením; a potřebný počet karet, resp. identifikátorů. Pokud takový telefon nevlastníte, můžeme Vám jej dodat i se systémem.

V praxi to vypadá tak, že vedoucí skupiny je vybaven mobilním telefonem a ostatní pracovníci mu po provedení určité činnosti přiloží k telefonu svůj čip. Vedoucí pak zvolí, co chce zaznamenat (Příchod/odchod do práce, nasbírání určitého plodu, dokončená práce atd.) a uloží záznam na na server. V tu chvíli jsou průběžné výstupy evidence připraveny pro přenos do mzdové agendy, ale i pro statistické výkazy a aktuální náhled přes internet. Díky tomu můžete mít okamžitý přehled o pracujících ve Vaší firmě, ať už jste na služební cestě, na dovolené nebo kdekoliv po světě.

Druhé možné využití je obchůzkový systém. Přívěšky se pevně připevní na určité body, ke kterým hlídač při příchodu přiloží mobilní telefon s NFC. Záznam se uloží a přenese na server, kde máte přehled o době a místě přiložení.

Pro snadnější užívání lze nastavit upozornění na nestandardní situace (pracovník nedorazil na místo do určitého času, práce byla odvedena v nereálně krátké době atp.). Pokud k něčemu takovému dojde, obdržíte email s upozorněním.

Součástí systému jsou dvě aplikace – mobilní a webová. Každá umožňuje jinou práci se systémem.

 

Mobilní aplikace

• Evidovat provedení určitého úkonu, vydání položky  k osobě, která má přiřazen identifikační čip.

• Evidovat příchod a odchod sledované osoby

• Zkontrolovat jméno a příjmení identifikované osoby

• Sledovat polohu při přiložení čipu určité osoby

 

Webová aplikace

• Výpis / zavedení mobilních zařízení

• Výpis uživatelů, identifikačních čipů a zaevidovaných příchodů a odchodů

• Výpis evidovaných dat dle zvoleného období nebo podle identifikačních čipů

• Tiskový arch, který umožňuje zvolená evidovaná data a počet zaevidovaných hodin v určitém období vytisknout.

• Nastavování vlastních položek pro výdej / příjem

• Nastavování kontrolorů a položek, na které mají oprávnění vydávat / přijímat

• Nastavení odeslání emailu při nedodržení určité podmínky (nepřiložení telefonu do určité hodiny atd.)