Katalog produktů - Systém videodetekce požáru

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESF
152
číslo strany název zařízení posuzováno
60 Systém videodetekce požáru stupeň
bezpečnosti

název výrobce: FIKE Alarm Systems
město:
země: USA

distributor: AVALON s.r.o.
osoba: Hašler Martin
ulice: Rokycanova 18
město: Praha 3
PSČ: 13000
tel-fax: 222 592 643-6, 222 722 841
e-mail: hasler@avalon.cz
URL: www.avalon.cz

cena:

dle platného ceníku, distributor je plátce DPH

stručný popis a parametry zařízení:

Jak pracuje SYSTÉM VIDEO DETEKCE POŽÁRU SigniFire ®?

• detekce nebezpečí požáru pomocí analýzy videa

• technologie sleduje obraz a na úrovni pixelů, analyzuje a vyhledává definované dynamické vzory, jejichž pomocí identifikuje plamen a kouř s následným vyhlášením požárního poplachu

• obraz je testován a analyzován rychlostí 15 krát za sekundu

Jaké výhody má video detekce kouře a plamenů ve srovnání s tradičními metodami?

• VČASNĚJŠÍ DETEKCE NEBEZPEČÍ – kamery „vidí“ oheň již u zdroje a zjistí potenciální riziko dříve než tradiční detektory kouře

• BEZPROSTŘEDNÍ SITUAČNÍ POVĚDOMÍ – systém funguje jako síťová bezpečnostní kamera, proto je možné okamžitě zjistit přehled o celkové situaci a bezprostředně reagovat

• MÉNĚ ZAŘÍZENÍ K INSTALACI – každá SigniFire ® kamera může pokrýt velkou oblast, což vede ke snížení počtu snímačů, tzn. nákladů na instalaci i údržbu systému

Co systém SigniFire ® dokáže identifikovat?

• HOŘÍCÍ PLAMENY – vyhledává konkrétní požární vzor, který se skládá z jasného jádra plamene a blikající okolní korony

• ODRAZ OHNĚ na okolních objektech – detekuje přítomnost mihotavé složky požárního světla odráženého od povrchu stěn s „výhledem“ na oheň

• KOUŘ – rozpozná anomálie, které jsou způsobeny kouřem a analýzou progrese po dobu identifikovaného rostoucího kouřového oblaku

• SVĚTLO/KOUŘ – monitoruje rozptyl světla ze světelných zdrojů a jasných objektů a vyhledává vzor identifikující pomalé hromadění kouře

Kde a z jakých důvodů má systém SigniFire ® uplatnění?

• kulturní objekty

• hangáry a velké haly

• výrobní prostory

• elektrárenská zařízení

• sklady a distribuční centra

• další rozsáhlé možnosti využití – např. tunely, stanice metra, zábavní průmysl, skládky nebezpečného odpadu, stáje, atd.

Podrobněji v Odborném průvodci.