Katalog produktů - ONI Střežení-nejvyšší úroveň zabezpečení vozidel

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. AE
153
číslo strany název zařízení posuzováno ČTÚ, MD
23 ONI Střežení-nejvyšší úroveň zabezpečení vozidel stupeň
bezpečnosti

název výrobce: NAM system, a.s.
město: Havířov
země: ČR

distributor: NAM system, a.s.
osoba: Ondrová Lucie
ulice: U Pošty 1163/13-Prostřední Suchá
město: Havířov
PSČ: 735 64
tel-fax: 596 531 140 - 596 531 116
e-mail: info@onisystem.cz
URL: www.onisystem.cz

cena:

služba: 5400 Kč/rok, vybavení vč. instalace: 18000 Kč/vozidlo

stručný popis a parametry zařízení:

Služba je vhodná pro firmy i fyzické osoby, které chtějí a potřebují mít svá vozidla trvale střežena proti napadení a svěří jejich hlídání nepřetržitému centrálnímu dispečinku ONI systému. Dispečink je trvale napojen na systém radarového vyhledávání odcizených vozů, který je odolný proti zarušení i proti výpadkům GSM i GPS signálu. Chráněné objekty jsou zabezpečeny 24 hodin denně, 365 dnů v roce. V ceně služby ONI Střežení je zdarma poskytnuta služba ONI Sledování umožňující automatické generování knihy jízd. ONI Střežení je aktivní systém zabezpečení vozidla, splňující přísná kritéria ochrany majetku.

 

K lokalizaci zcizeného vozidla je využíváno principu radarové vysokofrekvenční lokalizace. Systém radarové lokalizace je nezávislý na přítomnosti GSM a GPS signálu. Vyhledávání vozidel provádí zásahová vozidla, která jsou vybavena citlivou elektronikou, schopnou určit směr a místo pohybu napadeného chráněného objektu. Vysokofrekvenční radarový systém je odolný proti zarušení. Systém využívá širokopásmové vysokofrekvenční vysílače, které v případě detekce rušení mohou přeladit na jiný komunikační kanál. Celý průběh zásahu je řízen dispečerem. O průběhu zásahu je zpracován detailní zápis.

 

Více informací na www.onisystem.cz

 

 

Foto:

Náhled

Soubory ke stažení:

Nam 19-Schema ONI system.jpg, Velikost: 165 kB