Katalog produktů - Žiletkový drát TIGRE a pyramida TIGRE

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESX
112
číslo strany název zařízení posuzováno NBÚ, ISO 9002, VTÚPV
27 Žiletkový drát TIGRE a pyramida TIGRE stupeň
bezpečnosti
"V"

název výrobce: DIRICKX Bohemia, s.r.o>
město: Havlíčkův Brod
země: ČR

distributor: DIRICKX Bohemia, s.r.o.
osoba: Lankašová Martina, Adamec Petr
ulice: U Panských 1447
město: Havlíčkův Brod
PSČ: 580 01
tel-fax: 569 422 128, 569 425 120 - 569 426 054
e-mail: obchod@dirickx.cz
URL: www.dirickx.cz

cena:

dle platného ceníku, distributor je plátce DPH

stručný popis a parametry zařízení:

ŽILETKOVY DRÁT TIGRE A PYRAMIDA TIGRE

Žiletkový drát a pyramida TIGRE se používá zejména pro rychlé zabezpečení objektů, lokalit, přístupových cest, k přehrazení komunikací a všude tam, kde je potřeba zamezit vstup nepovolaných osob.

Rychlá montáž spolu s žiletkovými spirálami dělá z tohoto výrobku vysoce ceněný zabezpečovací systém, který lze použít na jakýkoliv podkladový materiál s možností montáže na rovině, ve svahu a podobně. Jednotlivé díly se připraví na určené místo přehrazení komunikace nebo lokality s rozmístěním jednotlivých sestav od výchozího bodu po deseti až patnácti metrech od sebe.

Pyramida TIGRE je vyrobena ze 3 svitků kvalitních nerezových nebo pozinkovaných žiletkových spirál TIGRE s průměrem 450, 690 nebo 960 mm. Sestava je zakončena pomocí fixačních trojúhelníkových rámů s T sloupkem.