Katalog produktů - FWA-bezdrátový obousměrný ovládací systém se zajištěným spojením

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESO
210
číslo strany název zařízení posuzováno NBÚ, ZTPS
72 FWA-bezdrátový obousměrný ovládací systém se zajištěným spojením stupeň
bezpečnosti
předp. "D", předp. st. 2

název výrobce: Telenot Electronic GmbH
město: Aalen
země: SRN

distributor: AXIOM s.r.o.
osoba: Mikuláš Melena
ulice: Olšanská 5/55
město: Praha 3
PSČ: 130 00
tel-fax: 266 316 502,3 - 266 316 504
e-mail: telenot@axiom-sec.cz
URL: www.axiom-sec.cz

cena:

dle aktuálního ceníku, distributor je plátce DPH

stručný popis a parametry zařízení:

 „FWA – bezdrátový obousměrný ovládací systém se zajištěným spojením“

 

Univerzální bezdrátový systém pro ovládání a sledování, s pracovní frekvencí 433 MHz.

4 ovladatelné (programovatelné) výstupy + 3 programovatelné vstupy na ústřednu, vzájemné funkční propojení ústředen.

Ovládací bezdrátové prvky:

– programovatelná bezdrátová ovládací klíčenka s displayem a třemi ovládacími tlačítky,

– programovatelná bezdrátová ovládací klíčenka s displayem a osmi ovládacími tlačítky,

– všechny zadané funkce se zobrazují na display, stejně, jako potvrzení ústřednou o jejich provedení.

Drátové ovládací prvky:

– sběrnicová bezkontaktní čtečka,

– sběrnicová kódová klávesnice s integrovanou bezkontaktní čtečkou.

Příslušenství k ovladačům:

– pouzdro na pásek,

– držák na zeď.

Příslušenství k ústřednám:

– tři druhy antén, podle dosahu a ziskovosti.

Druhy spínacích /rozpínacích funkcí (volně programovatelné):

– impulzní (časové rozpětí impulzu: 1–199 s),

– sledovací (výstup sleduje stav sepnutí tlačítka – doba držení = doba sepnutí),

– přepínací (jedním stiskem zapnout, druhým vypnout),

– zapínací (tlačítko výstup pouze spíná),

– vypínací (tlačítko (jiné) výstup pouze rozpíná).

Typy výstupů:

– relé 230V~ / 8A, (1x),

– relé 32V=, resp. 100V~ / 8A (2x),

– otevřený kolektor (1x).

Typy vstupů:

– přizemnění,

– přivedení napětí,

– vzájemně na programovatelné pro vyloučení logické chyby.

Vzhledem k volné programovatelnosti je okruh použitelnosti systému velký: řízení technologických pracovních a výrobních procesů, malá automatizace, „inteligentní dům“, aj.

Certifikace na ZTPS a NBÚ – stupeň 2, DŮVĚRNÉ