Katalog produktů - IMA track

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESO
107
číslo strany název zařízení posuzováno NBÚ, TAP
70 IMA track stupeň
bezpečnosti
"PT", V

název výrobce: IMA, s.r.o.
město: Praha
země: Česká republika

distributor: IMA, s.r.o.
osoba: Ing. Bárta Jiří
ulice: Na Valentince 1003/1
město: Praha 5
PSČ: 150 00
tel-fax: 251 081 097
e-mail: ima@ima.cz
URL: www.jma.cz

cena:

dle typu a velikosti aplikace distributor je plátce DPH

stručný popis a parametry zařízení:

Popis zařízení:

 

IMAtrack je jedinečně jednoduchý systém pro sledování pohybu věcí i osob. Inteligentní čidla jsou umístěna do kritických bodů areálu, bez nároku na datová propojení nebo napájení.

Jednotlivé sledované předměty nebo osoby jsou vybaveny aktivními identifikačními prvky s dlouhou životností.Data nasbíraná na jednotlivých bodech jsou k dispozici zákazníkovi a zároveň slouží jako podklad pro zpracování výstupů. Výstupy pak numericky i graficky zobrazují základní údaje – počty výskytů v čase, trasy jednotlivých prvků, využití a nároky na jednotlivé trasy v čase. Další individuální výstupy jsou k dispozici.

Následně nabízíme službu vyhodnocení a logistická doporučení pro zvýšení efektivity provozu.

Poskytováno jako službaPrincipem služby je zmapovat provoz, pohyb předmětných zařízení (manipulačních prostředků vozíků, plošin, paletových vozíků, zakladačů atp.) i osob ve střednědobém horizontu (dnů až týdnů). Sledovací zařízení i identifikační prvky jsou dočasně instalovány a po akci jsou odebrány zpět.

 

Nezávislé na napájení i komunikační sítiAktivní identifikátory jsou určeny pro několikaletý provoz. Sledovací zařízení jsou vybavena baterií a záznamovým zařízením, které ukládá data o všech zaznamenaných prvcích s místem i časem. Důležitá je off-line funkce sledovacích zařízení, která tak nevyžadují datová propojení ani nevytváří žádná bezdrátová propojení (např. wifi). Zároveň nevyžadují v místě instalace zdroj napájení. Jednoduše - nevedou k tomu žádné dráty, nepřekáží to J.

Nenápadné a prostorově nenáročnéIdentifikační prvky jsou velikosti 40x30x15 mm a lze je snadno připevnit na jakýkoliv předmět.Sledovací zařízení jsou boxy o velikosti 150x150x80mm, lze je tedy umístit do vybraných míst v areálu.

Rychlá instalace i demontážJak vyplývá z předešlého textu, prvky jsou malé, lehké, lze je připevnit stahovacím páskem, suchým zipem, oboustrannou lepicí páskou, gumou atp. k identifikovanému předmětu. Zařízení lze jednoduše položit či připevnit v prostoru.   

Tři vrstvy výstupů:

1.  Základním výstupem jsou nasbíraná data v základním textovém souboru, který udává identifikátor, jeho polohu a čas. Lze je dodat i jako výstup pro existující logistické systémy.

2.  Následným výstupem jsou numerická i graficky zobrazená data – počty výskytů v čase, trasy jednotlivých prvků, využití a nároky na jednotlivé trasy v čase. Další individuální výstupy jsou k dispozici.

3.  Návazně poskytujeme služby vyhodnocení a logistická doporučení pro změny v provozu, případně i s následnou realizací těchto opatření.

Předpoklady:

zákazník předá pro účely nastavení systému schéma monitorovaného objektu včetně rozměrů a rozmístění pasívních a aktivních prvků

IMA s.r.o.Na Valentince 10003/1, Praha 5 – Smíchov, 150 00

tel.: (+420) 251 081 097

ima@ima.cz