Katalog produktů - LADON - systém pro střežení obrazů

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESO
313
číslo strany název zařízení posuzováno TAP
74 LADON - systém pro střežení obrazů stupeň
bezpečnosti
stup. 3

název výrobce: 3S Sedlak, s.r.o.
město: Brno
země: ČR

distributor: 3S Sedlak, s.r.o.
osoba: Ing. Stanislav Sedlák
ulice: Jílkova 189
město: Brno
PSČ: 615 00
tel-fax: 548 215 677 - 548 213 830
e-mail: info@3ssedlak.com
URL: www.3ssedlak.com

cena:

dle sestavy (distributor je plátce DPH)

stručný popis a parametry zařízení:

Stručný popis zařízení; parametry:

Signalizační systém Ladon je určen pro hromadné střežení uměleckých předmětů zavěšených ve výstavních síních, galeriích, depozitářích. Princip činnosti jeho prvků umožňuje nepřetržité střežení – i v době běžného provozu.

Zejména je vhodný do prostorů expozic, kam má přístup široká veřejnost. Pomocí systému Ladon je možno střežit např. obrazy, goblény, tapiserie. Na střežené předměty není zapotřebí nic upevňovat, ani je nějak upravovat.

Střežený předmět je zavěšen na závěsovém detektoru, který vyhodnocuje síly na něj působící.

Všechny prvky systému jsou umístěny v závěsové liště, která je kryje i s kabeláží a umožňuje jednoduché přemístění detektoru při změně expozice.

 

Systém byl posouzen TESTALARMem Praha pro použití v objektech pro střední až vysoká rizika - stupeň 3.