Katalog produktů - Programové vybavení MrGuard II

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESS
402
číslo strany název zařízení posuzováno ZTPS
75 Programové vybavení MrGuard II stupeň
bezpečnosti
stup. 1, stup. 2, stup. 3, stup. 4

název výrobce: COLSYS s.r.o.
město: Kladno
země: ČR

distributor: Colsys s.r.o.
osoba: Jan Chába
ulice: Buštěhradská 109
město: Kladno
PSČ: 27203
tel-fax: 312 278 111 - 312 247 982
e-mail: kladno@colsys.cz
URL: www.colsys.cz

cena:

sdělí distributor-je plátce DPH

stručný popis a parametry zařízení:

Softwarový balík MrGuard II slouží zejména jako grafická nadstavba, i pro integraci, monitorování a ovládání bezpečnostních systémů. Aplikace MrGuard II integruje systémy kontroly vstupu (ACS), požárně poplachové (EPS), zabezpečovací (EZS) a poskytuje také základní ovládání prvků kamerových systémů (CCTV).

Možnosti programového vybavení

• Přístup k programu je chráněn heslem. Každý uživatel má volitelně nastavitelné pravomoci – všechny volby je možno jednotlivě přiřadit či zakázat.

• Program zobrazuje vektorové mapy objektu a prvky jednotlivých systémů. Změnou barvy (příp. tvaru, velikosti apod.) signalizuje stav prvků.

• Program pracuje jak na lokálním počítači, tak na více počítačích, spojených po síti LAN nebo WAN. Pro každý počítač je možno nastavovat různé úrovně pravomocí.

• Veškeré zprávy mohou být zobrazovány na obrazovce, tištěny na tiskárně a ukládány na disk. Uložené zprávy mohou být opětně prohlíženy a tištěny.

• Pro všechny druhy zpráv, které připojené systémy používají pro zobrazení svého stavu (např. Hlídáno, Nehlídáno, Poplach, Sabotáž, Požár apod.), je možno nastavit úroveň důležitosti zprávy, tj. normální, vyžadující potvrzení a poplachová.

• Pro poplachové zprávy lze přiřadit posloupnost dalších akcí, které mají být provedeny – tisk mapy objektu s místem poplachu, zobrazení (tisk) poplachových informací pro obsluhu, příp. provedení dalších návazností.

Technické požadavky

PC pro hladký běh WXP, W7.

Certifikáty:

Schváleno Ministerstvem Obrany ČR ZTPS jako integrace IŘS pro st. Zabezpečení 1 až 4.

Schváleno Ministerstvem Obrany ČR ZTPS Schváleno ARI pro použití v Armádě ČR.