Katalog produktů - PICASSO-čidlo pro střežení uměleckých předmětů

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OECJ
306
číslo strany název zařízení posuzováno NBÚ, TAP, VTÚE
93 PICASSO-čidlo pro střežení uměleckých předmětů stupeň
bezpečnosti
"PT", stup. 3

název výrobce: 3S Sedlak, s.r.o.
město: Brno
země: ČR

distributor: 3S Sedlak, s.r.o.
osoba: Ing. Stanislav Sedlák
ulice: Jílkova 189
město: Brno
PSČ: 615 00
tel-fax: 548 215 677 - 548 213 830
e-mail: info@3ssedlak.com
URL: www.3ssedlak.com

cena:

podle aktuálního ceníku (distributor je plátce DPH)

stručný popis a parametry zařízení:

 

Skryté střežení obrazů, fotografií, tapiserií. Nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu. Jednoduchá montáž a nastavení. Reaguje na dotyk, poškození, pohyb nebo odcizení. Závěsový detektor.  Picasso je určen pro střežení uměleckých předmětů zavěšených ve výstavních síních, galeriích, muzeích.

Princip činnosti jeho prvků umožňuje nepřetržitou činnosti - tedy nejen v době, kdy je příslušný prostor uzavřen, ale především v době běžného provozu. Proto je vhodný zejména do prostorů expozic, kam má přístup široká veřejnost. Na střežené předměty není potřeba nic připravovat ani je nějak upravovat. Střežení předmět je zavěšen přímo na senzoru závěsového detektoru, který vyhodnocuje působící síly. Podle nastavení citlivosti jsou vyhodnoceny velmi malé pohyby střeženého předmětu, pokus o sejmutí nebo pouze dotyk. Poplach vyvolají již pohyby o velikosti několi tisícin milimetru. Elektronické obvody zajišťují správnou činnost v širokém rozmezí hmotností předmětů při vysoké odolnosti vůči falešným poplachům.

Jsou dodávána dvě provedení:

Picasso S - standardní s bezkontaktním, bezpotenciálovým výstupem pro připojení k  

  ústředně EZS

Picasso RF - nízkoodběrový s integrovaným radiovým vysílačem systému Octopus.

Posouzeno Testalarmem Praha pro stupeň 3 - rizika střední a vysoká.