Katalog produktů - Samočinné SHZ, systém detekce a hašení jisker BS7, s nízkotlakou vodní mlhou

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESF
133
číslo strany název zařízení posuzováno FTZÚ, PAVUS
55 Samočinné SHZ, systém detekce a hašení jisker BS7, s nízkotlakou vodní mlhou stupeň
bezpečnosti

název výrobce: GRECON
město: Alfred,Hannover
země: Německo

distributor: INTE, s.r.o.
osoba: František Krejčí
ulice: Zarámí 4077
město: Zlín
PSČ: 76040
tel-fax: 577 011 722 - 577 011 725
e-mail: inte@inte.cz
URL: www.inte.cz

cena:

dle rozsahu systému

stručný popis a parametry zařízení:

Systém GreCon byl speciálně vyvinut a zkonstruován pro detekci a potlačenímožných zdrojů požáru v pneumatických odsávacích potrubích. Systém GreCon umožňuje detekci jisker a žhavých částic, jejich skrápění, hašení nebo separaci v odsávacích potrubích a dopravních systémech. Zabrání proniknutí jisker a žhavých částic do filtrů a sil, kde by mohly způsobit požár, případně výbuch.

Systém sestává z automatických hlásičů citlivých na infračervené světlo, ústředny s hlídanými linkami a odpovídajícími výstupy, skrápěcích automatik, potrubních klapek apod. Systém lze doplnit dalšími prvky dle pot řeby a požadavků zákazníka.

 

Certifikace v PAVUS: 216/C5a/20117/0164, 216/C5a/20117/0170 

TÜV:  TÜV 02 ATEX 1835 X

TÜV 02 ATEX 1838 X

VdS:  S 610035