Katalog produktů - Pult Security WIN 10

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. OESP
204
číslo strany název zařízení posuzováno TESTCOM, ZTPS
49 Pult Security WIN 10 stupeň
bezpečnosti
stup. 2, "T"

název výrobce: Colsys s.r.o.
město: Kladno
země: ČR

distributor: Colsys s.r.o.
osoba: Jan Chába
ulice: Buštěhradská 109
město: Kladno
PSČ: 272 03
tel-fax: 312 278 111 - 312 247 982
e-mail: kladno@.colsys.cz
URL: www.colsys.cz

cena:

ceny sdělí distributor - je plátce DPH

stručný popis a parametry zařízení:

Pult Security Win 10 je určen pro příjem a zpracování zpráv, které vysílají zabezpečovací ústředny. Programové vybavení Security Desk podporuje i spolupráci s pultem centrální ochrany SureGuard, na požadavek i komunikaci s jinými PCO.

Pult centrální ochrany Security Win 10 se skládá z komunikačního modulu SECW10 a vyhodnocovacího softwaru Security Desk. Komunikační modul SECW10 komunikuje s ústřednami EZS po telefonních linkách a prostřednictvím USB rozhraní předává jejich data počítačové aplikaci Security Desk k dalšímu zpracování.

Program zabezpečuje všechny funkce pultu centrální ochrany.

• Příjem zpráv (s detekcí chyb)

• Přiřazení propozice zprávám a událostem

• Uložení událostí a zpráv do souboru

• Vyhledání popisu zprávy v databázi

• Zobrazení na obrazovce s případným požadavkem na potvrzení obsluhou

• Přehrání odpovídajícího zvuku

• Vytištění přehledu zpráv na tiskárně

Technické parametry

Pult centrální ochrany Security Win 10 se skládá z komunikačního modulu SECW10 a vyhodnocovacího softwaru Security Desk.

SECW10 – komunikační modul

• připojení zabezpečovacích ústředen po telefonních linkách

• komunikační formáty: 

  4+1 

  4+2 

  Franklin Fast 

  Franklin Slow 

  Contact ID

Security Desk – vyhodnocovací software

• pracuje na platformě WXP, W7

• mininimální konfigurace PC: 

  CPU 1,6 GHz 

  RAM 2 GB 

  HDD 200 GB

• vyžaduje komunikační modul SECW10

Certifikáty

Pro Pult centrální ochrany Security Win 10 v současné době platí povolení pro provoz na jednotné telefonní síti. Bylo vydáno posouzení pro nasazení v civilních objektech se středním až vysokým rizikem a povolení pro instalaci v objektech Armády ČR.

• TESTCOM – SECW10 splňuje požadavky TZP 017 a ITU-T K.21 pro provoz na JTS

• Schváleno Ministerstvem obrany ČR ZTPS – stupeň zabezpečení 2

• Schváleno Ministerstvem obrany ČR ZTPS – pro instalaci v objektech AČR