Katalog produktů - RACAR -systém lokalizace vozidel a osob

Zpět

AMBO - Katalogový list list č. AE
152
číslo strany název zařízení posuzováno ČTÚ, MD
22 RACAR -systém lokalizace vozidel a osob stupeň
bezpečnosti

název výrobce: RADOM, s.r.o.
město: Pardubice
země: ČR

distributor: RADOM s.r.o.
osoba: Ing. Petr Staněk
ulice: Jiřího Potůčka 259
město: Pardubice
PSČ: 53009
tel-fax: 466 414 212, 605 205 523 - 466 413 315
e-mail: obchod@radom.eu
URL: www.radom.eu

cena:

dle konfigurace (distributor je plátce DPH)

stručný popis a parametry zařízení:

Stručný popis systému

RACAR je celoevropský mapový systém lokalizace a monitorování vozidel, osob a objektů vyvinutý pro účely ochrany, zefektivnění řízení a snižování firemních nákladů.

 

Bezpečnost

Systém splňuje požadavky na ochranu majetku majitelů jednotlivých vozidel i vozových parků. PCO varianta je určena společnostem poskytujícím bezpečnostní služby spojené s provozem vozidel, např.  zabezpečení vozidel, zásahová činnost, převozy cenin. Hlavními řešenými okruhy funkcionalit jsou střežení, informování o napadení, znehybnění a dohledání objektu.

 

Logistika

V oblasti logistiky je systém zaměřen na podporu řízení provozu, jeho zefektivnění a minimalizaci nákladů. RACAR poskytuje nástroje pro optimalizaci vozového parku, personálu, on-line sledování plnění úkolů v místě a čase, sledování využití firemních zdrojů, zpětné dokladování výkonů a služeb, knihy jízd a další.

 

 

Varianty systému:

Internetový mapový portál

 • informace z vozidlových jednotek nebo personálních komunikátorů jsou on-line zpracovávány a graficky zobrazeny na mapách aplikace www.racar.eu.
 • uživatelé přistupují do aplikace sítí internet z libovolného PC, bez omezení typem použitého internetového prohlížeče či nutností instalovat doplňkový sw.
 • k dispozici jsou doplňkové funkce, volba použitých map či individuální nastavení aplikace

 

Internetová kniha jízd

 • Přístup uživatelů do knihy jízd sítí internet není omezen použitým PC, typem internetového prohlížeče ani nutností instalovat doplňkový sw.
 • Zpracování knih jízd probíhá zcela automaticky. Korekce dat je umožněna pouze oprávněným osobám.
 • Kniha jízd poskytuje výstupy ve formě tabulkových sestav, mapových zobrazení, grafů, statistik a exportů do navazujících aplikací.
 • K dalším možnostem náleží např. import informací o nákupu paliva či služeb, tvorba měsíčních výkazů, rozlišení typů a účelů jízd.

 

Intranetový systém monitoringu vozidel RACAR

 • Systém je kompletně instalován u zákazníka.
 • Architektura klient-server umožňuje rozšiřování počtu operátorských pracovišť.
 • Maximální intimita dat v důsledku jejich přenosu, zpracování a uchování výhradně zařízením zákazníka.
 • Modulární architektura umožňuje volbu výchozí konfigurace i dodatečné rozšiřování systému. Základními bloky jsou monitoring vozidel, lokální kniha jízd, modul plánování tras, hlasová komunikace s vozidly.
 • Na přání je možné řešení rozšířit o modul internetového přístupu vnějších uživatelů k monitoringu vozidel a ke knize jízd.

 

PCO systém pro střežení objektů - RADOMNET

 • Intranetový systém kompletně instalovaný u zákazníka.
 • Architektura klient-server s možností plnohodnotného 64-bitového provozu.
 • Univerzální řešení pro střežení pevných i mobilních objektů. 
 • Koordinace pohybu zásahových jednotek vůči napadenému objektu.

 

 

 

HW výstroj sledovaných objektů:

 

SXM30-D je vozidlová souprava určená k instalaci do vozidel. Úlohou soupravy je sběr informací o GPS poloze vozidla, stavu vozidla a jeho zařízení, ovládání zařízení vozidla a komunikaci s centrálním pracovištěm. Souprava je uzpůsobena pro spolupráci s přídavnými bezpečnostními čidly, tísňovými tlačítky, přepínači soukromá/služební jízda, palivoměry a pro hlasovou komunikaci řidiče s dispečerem.

 

HESTIE je přenosná jednotka, která může být použita ve vozidlech, ale díky miniaturním rozměrům je předurčena pro nasazení u osob, zvířat apod. Kromě GPS lokalizace, kontroly opuštění vymezené oblasti, vstupu do zakázané zóny a volby mezi ukládáním dat do paměti či on-line přenosem, podporuje obousměrnou hlasovou komunikaci, dálkové ovládání a další funkce.

 

 

 

Schváleno: Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 29287/98-112

 

Společnost RADOM, s.r.o. dodává systémy RACAR ve všech výše uvedených variantách.