Z NAŠÍ HISTORIE

AMBO sdružení působí v českém a slovenském bezpečnostním průmyslu od roku 1990. Za činnost jsme získali řadu ocenění - CZECH MADE, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) apod.NÁŠ CÍL

Zvyšování kvality v bezpečnostním průmyslu zejména poskytováním informací širokému spektru subjektů (spotřebitelům, dodavatelům, policii, pojišťovnám) pracujících v oboru ochrany majetku a osob. 

PROSTŘEDKY

KONFERENCE

Na 140 konferencí, seminářů a školení za účasti téměř 16 000 účastníků ve všech regionech České i Slovenské republiky.KATALOG FIREM A SLUŽEB
KATALOG PRODUKTŮ

...vydáváme dvakrát ročně po dobu již 16 let na základě průběžně aktualizované databáze subjektů působících v oboru OMO.VÝSTAVY

Aktivní spolupráce s řadou významných českých a slovenských agentur při uspořádání téměř 30 výstav a veletrhů zabezpečovací techniky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 podrobnosti na elvi.cz